UKK

Usein kysytyt kysymykset

Ketä varten laitteisto on olemassa?

Laitteisto valvoo/suojaa henkilöitä ja kohteessa tapahtuvaa toimintaa.

Kuka vastaa laitteiston käytöstä ja ylläpidosta?

Laitteiston haltija vastaa käytöstä ja ylläpidosta josta laaditaan laitteiston kunnossapito-ohjelma.

Laitteisto on määräaikaishuollettu, miksi määräaikaistarkastus?

Määräaikaishuolto on laitteistoon erikoistuneen huoltoliikkeen tekemä huolto laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti.

Määräaikaistarkastus on TUKESin hyväksymän tarkastuslaitoksen tekemä lakisääteinen tarkastus.

Mitkä ovat lakisääteisten määräaikaistarkastusten suoritusvälit eri laitteistotyypeillä?

Sprinkleri- ja vesisumusammutuslaitteisto kaksi vuotta, paloilmoitin kolme vuotta, kaasusammutuslaitteisto neljä vuotta.

Sopiiko tarkastuslaitos ennen tarkastusta haltijan kanssa määräaikaistarkastuksesta?

Kyllä, tarkastaja on yhteydessä haltijan edustajaan ennen tarkastusta.

Onko laitteiston hoitajan tai vastuuhenkilön oltava läsnä määräaikaistarkastuksessa?

Laitteiston hoitajan tai vastuuhenkilön on oltava läsnä tarkastuksessa.

Voidaanko Alcon kanssa tehdä sopimus määräaikaistarkastuksesta?

Kyllä, voidaan tehdä sopimus.

Mikä hyöty on siitä että laitteisto on kytketty hätäkeskukseen?

Laitteiston tekemä paloilmoitus käynnistää automaattisesti palokunnan hälytyslähdön kohteeseen. Laitteiston tekemä vikailmoitus käynnistää välittömästi hätäkeskuksen yhteydenotot laitteistohoitajaan/yhteyshenkilöön.

Laitteistohoitaja on vaihtunut, keneltä uusi hoitaja voi saada opastuksen/koulutuksen?

Uusi hoitaja voi saada opastuksen/koulutuksen huoltoliikkeeltä/laitetoimittajalta, tarkastuslaitokselta tai SPEKiltä.

Hoitaako tarkastuslaitos ”laitevikatapauksia”?

Puolueeton/riippumaton tarkastuslaitos ei hoida laitevikatapauksia. Niitä hoitaa kunnossapito-ohjelmaan merkitty huoltoliike/laitetoimittaja.