Tarkastuspalvelut

DSC_5443

PALOILMOITTIMET

Käyttöönottotarkastus

Käyttöönottotarkastus on tarkastuslaitoksen tekemä uuden, uusitun, laajennetun tai muutetun paloilmoittimen lakisääteinen tarkastus. Tarkastuksessa varmistetaan että paloilmoitin täyttää sille asetetut vaatimukset, se soveltuu käyttötarkoitukseensa ja se toimii teknisesti suunnitellulla tavalla. Tarkastuksesta laaditaan todistus joka toimitetaan asianosaisille ja pelastusviranomaiselle. 

Määräaikaistarkastus

Paloilmoittimen haltijan velvollisuus on huolehtia siitä, että laitteiston toiminta ja sen soveltuvuus kohteeseen tarkastetaan vähintään pelastusviranomaisen määrittelemänä määräaikana. Lakisääteisessä tarkastuksessa varmistetaan että paloilmoitin edelleen täyttää sille asetetut vaatimukset, se soveltuu käyttötarkoitukseensa, se toimii teknisesti suunnitellulla tavalla ja se ylläpidetään kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Tarkastuksesta laaditaan todistus joka toimitetaan laitteiston haltijalle ja pelastusviranomaiselle.

thumbnail

SAMMUTUSLAITTEISTOT

Käyttöönottotarkastus

Sammutuslaitteiston käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, että laitteisto täyttää sille asetetut mitoituskriteerit ja että se toimii teknisesti suunnitellulla tavalla. Lakisääteisessä tarkastuksessa varmistetaan myös, että laitteistosta on olemassa sellainen dokumentaatio jonka perusteella laitteiston haltija kykenee huolehtimaan siitä, että laitteiston kunto säilyy sen käyttöajan.

Määräaikaistarkastus

Sammutuslaitteiston haltijan velvollisuus on huolehtia siitä, että laitteiston toiminta ja sen soveltuvuus kohteeseen tarkastetaan vähintään pelastusviranomaisen määrittelemänä määräaikana. Lakisääteisessä tarkastuksessa varmistetaan että laitteiston sammutuskyky on tallella, se soveltuu käyttötarkoitukseensa ja se ylläpidetään kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Tarkastuksesta laaditaan todistus joka toimitetaan laitteiston haltijalle ja pelastusviranomaiselle.

Lausunnot

Laitteistojen suunnitelmista annamme lausuntoja.

YHTEISTYÖ

Haluamme edistää hyvää yhteistyötä alalla. Olemme muun muassa mukana yhteistyöryhmissä missä päätetään yhteisistä toimintamalleista ja tulkinnoista.

Paloilmoitinsuositusryhmä

Paloilmoitinsuositusryhmä on sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön yhteydessä toimiva paloilmoitinalaan liittyviä suosituksia antava elin. 

Tarkastuslaitosten työryhmät

Työryhmien tarkoituksena on yhtenäistää paloilmoittimiin ja sammutuslaitteistoihin liittyviä tulkintoja ja tarkastuskäytäntöjä sekä lisätä tarkastuslaitosten yhteistyötä.

Toimintatapamme:

  • Kehitämme toimintaamme niin turvallisuuden, terveyden, laadun ja ympäristön näkökulmasta tukemalla yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.
  • Toimimme lainmukaisesti ja alamme säännöstön vaatimuksia noudattaen.
  • Jokainen meistä on vastuussa työympäristön turvallisuudesta, terveydestä ja laadusta.
  • Arvioimme toimintamme riskit ja toimimme sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti ehkäistäksemme tapaturmat ja vahingot.
  • Laatu ohjaa toimintaamme.