Alarm Control Alco Oy Ab

TUKES godkänt besiktningsorgan som besiktigar brandlarm- och släckningsanläggningar.

Alarm Control Alco Oy Ab är ett av TUKES godkänt besiktningsorgan som besiktigar brandlarm- och släckningsanläggningar. Våra besiktningsmän utför tredje partens ibruktagnings- och periodbesiktningar enligt Lagen om anordningar inom räddningsväsendet 10/2007. 

Ibruktagningsbesiktning och periodbesiktning

Behöver du en besiktning?

Vet du om din fastighet behöver en besiktning?

Vi betjänar våra språk finska, svenska och engelska