FAQ

Frågor och svar

Varför behövs en anläggning? 

En anläggningen övervakar/skyddar personer samt verksamheten i objektet. 

  

Vem ansvarar för anläggningens drift och underhåll? 

Anläggningens innehavare ansvarar för drift och underhåll för vilket uppgörs program för anläggningens underhåll. 

  

Periodservice har utförts, varför periodbesiktning? 

Periodservice utförs av en servicefirma som specialiserat sej på att utföra service enligt anläggningsleverantörens anvisningar. 

Periodbesiktning utförs av ett besiktningsorgan som är godkänt av TUKES att utföra lagstadgad besiktning. 

  

Vilka är lagstadgade periodbesiktningarnas tidsintervaller för olika anläggningstyper? 

Sprinkler- och vattendimmanläggning två år, brandlarmanläggning tre år, gassläckningsanläggning fyra år. 

  

Kommer besiktningsorganet före besiktningen överens med innehavaren om periodbesiktningen? 

Ja, besiktningsmannen är i kontakt med innehavarens representant före besiktningen. 

  

Bör anläggningens skötare eller ansvarsperson närvara vid periodbesiktningen? 

Anläggningens skötare eller ansvarsperson bör närvara vid besiktningen. 

  

Kan man göra kontrakt med Alco om periodbesiktning? 

Ja, man kan göra kontrakt. 

  

Vilken nytta har man av att anläggningen är kopplad till nödcentralen? 

Brandlarmet från anläggningen aktiverar automatiskt brandkårens utryckning till objektet. Anläggningsfel från anläggningen sätter genast igång nödcentralens kontakttagande till anläggningsskötaren/kontaktpersonen. 

  

Anläggningsskötaren byts, av vem kan den nya skötaren få handledning/utbildning? 

Den nya skötaren kan få handledning/utbildning av servicefirman/leverantören, besiktningsorganet eller SPEK. 

  

Sköter besiktningsorganet om anläggningsfel? 

Ett neutralt/oberoende besiktningsorgan sköter inte om anläggningsfel. Dessa sköts av i programmet för anläggningens underhåll nämnda servicefirma/leverantör.