Koulutuspalvelut

Paloilmoittimen käyttäjän koulutus

Paloilmoittimen käyttäjän koulutus

Kurssit ovat yleensä puolen päivän mittaisia
Paloilmoittimen käyttäjän kursseja järjestämme eripuolilla Suomea kurssin tilaajan kanssa yhteistyössä
Jos vastaat myös sprinkleri- tai vesisumulaitteistosta, on siihen oma kurssinsa

Kohderyhmät

paloilmoittimien vastuuhenkilöt (isännöitsijät, kohteiden kunnossapidosta vastaavat henkilöt)
paloilmoittimien huoltajat
paloilmoittimien hoitajat ja sijaiset (esim.vartijat)

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että koulutettava:

  • tietää, miten erheelliset ilmoitukset syntyvät ja miten ne voidaan välttää
  • osaa laitteiston kokeilut, irtikytkennät, dokumentoinnin ja kunnossapito-ohjelman
  • tietää omat vastuut, velvoitteet ja yhteistyön viranomaisten kanssa
  • osaa toimia palo- tai vikailmoituksen sattuessa

Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston käyttäjän koulutus

Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston käyttäjän koulutus

Kurssit ovat yleensä puolen päivän mittaisia
Sammutuslaitteiston käyttäjän kursseja järjestämme eripuolilla Suomea tai kurssin tilaajan kanssa yhteistyössä
Jos vastaat myös paloilmoittimesta, on siihen oma kurssinsa

Kohderyhmät

sammutuslaitteistojen vastuuhenkilöt (isännöitsijät, kohteiden kunnossapidosta vastaavat henkilöt)
sammutuslaitteistojen huoltajat
sammutuslaitteistojen hoitajat ja sijaiset (esim.vartijat)

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että koulutettava:

  • tietää laitteiston rakenteen ja toiminnan
  • osaa laitteiston kokeilut, dokumentoinnin ja kunnossapito-ohjelman
  • tietää omat vastuut, velvoitteet ja yhteistyön viranomaisten kanssa
  • osaa toimia oikein laitteiston lauettua

Paloilmoittimen asentajan koulutus

Paloilmoittimen asentajan koulutus

Kurssit ovat yleensä puolen päivän mittaisia
Paloilmoittimen asentajan kursseja järjestämme kurssin tilaajan kanssa yhteistyössä

Kohderyhmät

Paloilmoittimen kenttälaitteita asentavat asennusliikkeiden asentajat

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että koulutettava:
• tietää mitä paloilmoittimen kenttälaitteiden sääntöjen mukaisesta asennuksesta vaaditaan